• mariehamn tryckeri

Företaget

Vad behöver Du? Kuvert eller fakturor? Visitkort eller menyer? Roll-up? En ny företagsbroschyr eller egna vykort? Ett infoblad för personalen eller en medlemstidning? Kopieringar och färgkopior?

Mariehamns Tryckeri, ett litet tryckeri med stora möjligheter. Inga jobb är för små för oss, få jobb är för stora. Kontakta oss så kan vi i detalj gå igenom den trycksak Du vill ha. Utgående från upplagan och Dina kvalitetskrav kan vi räkna ut vilken tryckmetod, som blir mest förmånlig för Dig.

Mariehamns Tryckeri har en bred maskinpark och många kontakter inom tryck. Det gör oss mångsidiga och det gynnar Dig som kund.

Mariehamns Tryckeri satsar på snabb service med bra kvalitet. Vår lilla organisation gör oss snabba och flexibla. En kund, som absolut behöver sin trycksak till redan nästa dag, brukar få det från Mariehamns Tryckeri.

Vikingagränd 2, AX-22100 Mariehamn, Tel. +358 (0)18 19 755,  E-post: info@mtryck.ax

Öppettider: måndag till torsdag: 08.00-16.00, fredag 08.00-14.00