Om oss

För oss är ett personligt samarbete viktigare än något annat

Service, tillgänglighet och kunskap. Det är några sammanfattande ord om oss som arbetar på mtryck. Vi är inte bara ett online reklamföretag. Vi är ett företag som består av riktiga, engagerade kollegor som råkar veta väldigt mycket om trycksaker och profilprodukter.
Genom att vi arbetar nära våra kunder löser vi tillsammans problem och hittar på nya smarta lösningar på ett smidigt sätt. Vår lyhördhet gör att du som kund alltid kan hitta något unikt och tillsammans kan vi utveckla lösningar som du som kund faktiskt behöver.
Tack vare vår snabba kommunikation, kunskap och breda sortiment har vi kunnat hjälpa Åland med allehanda trycksaker och reklamprodukter sedan 1938.
Tillsammans skapar vi något som passar ju dig.

Klimat & miljöaspekt

Vi använder oss främst av europeiska leverantörer och idag kommer 99% av all vår försäljning från europalager.
I många fall är produkterna tillverkade i Asien, men de har då alltid transporterats hit med båt.
Vi arbetar hårt för att samköra frakter så långt det går för att göra minsta möjliga miljöpåverkan.

Vårt sortiment

Hos oss hittar du ett av brett sortiment av miljövänliga produkter. De utgör idag en stor del av vårt sortiment. Vi vill alltid att du ska ha ett miljövänligt alternativ oavsett vad du vill köpa. Vi har kommit långt, men är inte nöjda. Vi jobbar kontinuerligt med inköp av just miljövänliga produkter och uppdaterar varuprover i vårt showroom efterhand.

Alla är vi ansvariga för vår miljö

Mtrycks mål är att verksamheten ständigt skall förbättras så att dess miljöpåverkan minimeras.
Det betyder att du alltid kan känna dig trygg med våra produkter. Att du vet att de är schyssta mot miljön och har tillverkats under bra förhållanden. Och att de håller hög kvalitet.

Vad gör vi?

Vi ska använda och utveckla den teknik som gör det möjligt att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan och vi ska ha ett slutet system där alla våra restprodukter lämnas för återvinning.
Vårt mål är att i möjligaste mån påverka kunderna att välja produkter med minsta möjliga miljöpåverkan när det gäller t.e.x papper, textilier, format, förpackningar och leveranser.
Mtrycks produktion ska kontinuerligt och i så stor utsträckning som möjligt arbeta med återanvändning av avfall, insamling och sortering av miljöfarliga medel samt återhållsamhet med energi såsom vatten och elkraft. Vi ska erbjuda produkter med hög kvalitet och med hänsyn tagen till minsta möjliga miljöpåverkan.
Detta gör vi konkret för att dra vårt strå till stacken.
Vi återanvänder produkter så långt som möjligt. Vi återanvänder bland annat olika typer av emballage såsom wellpapp, kartonger, plast och papptuber.
Vi källsorterar och lämnar restmaterial till återvinning. Tex mjuk- och hårdplast, kontorspapper, tryckpapper, wellpapp och brännbart.
Vi försöker minska användningen av skadliga kemikalier, och självklart lämnar vi restprodukter för återvinning och destruktion.
Farliga produkter ? för medarbetare eller natur ? ska förvaras och hanteras så att risker för olyckor minimeras.
Verksamheten ska genom förebyggande åtgärder och genom aktivt miljöarbete ständigt förbättra företagets miljö och miljöpåverkan.